Następny Mecz

00 00 00 00
Lechia Sędziszów Małopolski
vs
Sokis Chorzelów
sobota, 26 październik 2019 15:00

Ostatni Mecz

sobota, 19 październik 2019
Strzelec Frysztak 0 : 2 Lechia Sędziszów Małopolski
15:30

Tabela Wyników

Poz. Zespół / Drużyna M Pkt
1. Lechia Sędziszów Małopolski 12 31
2. Kamieniarz Golemki 12 29
3. Victoria Czermin 12 27
4. Radomyślanka Radomyśl Wielki 11 27
5. Smoczanka Mielec 12 25


Zarząd Klubu MLKS Lechia Sędziszów Małopolski

zaprasza

wszystkich symaptyków

na

WALNE ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

CZŁONKÓW KLUBU,

które odbędzie się w dniu 24.06.2019 r. (poniedziałek)

o godzinie 18:00 (I termin), 18:15 (II termin)

w sali lustrzanej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury

przy ul. 3 maja 36 w Sędziszowie Małopolskim


Porządek obrad: 

1. Otwarcie zebrania i przywitanie gości

2. Wybór Przewodniczącego zebrania, sekretarza i protokolanta

3. Przyjęcie porządku obrad jak niżej

4. Wybór Komisji:

   - Statutowej (tylko w przypadku frekwencji +50%)

   - Mandatowej (wybrani do komisji mandatowej po zakończeniu prac przechodzą do komisji uchwał i wniosków)

   - Uchwał i wniosków

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018 (sport + finanse)

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7. Dyskusja

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klubu za rok 2018

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium za działalność w 2018 roku

11. Wybór 5 osobowego Zarządu Klubu

12. Wybór Prezesa Klubu na lata 2019-2021 (wg.statutu Klubu wybierają członkowie nowo powołanego Zarządu)

13. Wybór 3 osobowej Komisji Rewizyjnej Klubu

14. Podjęcie uchwał pozostałych

15. Sprawy różne, dyskusja

16. Zakończenie obrad

SPONSORZY