Następny Mecz

Ostatni Mecz

niedziela, 18 kwiecień 2021
Sokół Nisko 0 : 2 Lechia Sędziszów Małopolski
15:00


Zarząd Klubu MLKS Lechia Sędziszów Małopolski

zaprasza

wszystkich symaptyków

na

WALNE ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

CZŁONKÓW KLUBU,

które odbędzie się w dniu 24.06.2019 r. (poniedziałek)

o godzinie 18:00 (I termin), 18:15 (II termin)

w sali lustrzanej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury

przy ul. 3 maja 36 w Sędziszowie Małopolskim


Porządek obrad: 

1. Otwarcie zebrania i przywitanie gości

2. Wybór Przewodniczącego zebrania, sekretarza i protokolanta

3. Przyjęcie porządku obrad jak niżej

4. Wybór Komisji:

   - Statutowej (tylko w przypadku frekwencji +50%)

   - Mandatowej (wybrani do komisji mandatowej po zakończeniu prac przechodzą do komisji uchwał i wniosków)

   - Uchwał i wniosków

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018 (sport + finanse)

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7. Dyskusja

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klubu za rok 2018

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium za działalność w 2018 roku

11. Wybór 5 osobowego Zarządu Klubu

12. Wybór Prezesa Klubu na lata 2019-2021 (wg.statutu Klubu wybierają członkowie nowo powołanego Zarządu)

13. Wybór 3 osobowej Komisji Rewizyjnej Klubu

14. Podjęcie uchwał pozostałych

15. Sprawy różne, dyskusja

16. Zakończenie obrad