MAREK ZIEMBA - Prezes

JACEK LESIŃSKI - Wiceprezes

ARKADIUSZ CHORĄŻY - Członek zarządu

MAREK SZCZĘCH - Członek zarządu

MAREK TOMASZEWSKI - Członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

Andrzej Koza - Przewodniczący
Tomasz Gdowik - Członek komisji
Jerzy Kielar - Członek komisji